Sleutelcompetenties

16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden. Hierdoor vervalt het onderscheid tussen vak- of leergebiedgebonden en vak- of leergebiedoverschrijdende onderwijsdoelen. De verbinding tussen de onderwijsdoelen en de vakken of leergebieden of vakkenclusters en leergebiedclusters gebeurt via de leerplannen op school. 

Op onderwijsdoelen.be vind je alle doelen die de overheid vastlegt voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.

Ontdek het kader om rond cultureel bewustzijn te werken: Cultuur in de Spiegel.

Wat is een leerplan? Wie ontwikkelt het? Waar vind je het?

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen in onderwijs.