Registreren van plaatsingen in DAVINCI

1. Kan ik een cursist nog plaatsen als het registratiemoment van de cursus al verstreken is?

Dat kan. Deze cursist is dan echter niet financierbaar.

Naar boven

2. Kunnen cursisten die in dezelfde module zitten, maar voor een andere opleiding als één groep gestuurd worden?

Een IMV kan cursisten uit verschillende opleidingen bevatten, zolang ze maar dezelfde modulevariant volgen, uit welke opleiding die ook komt.

Naar boven

3. Kan ik een cursist plaatsen in een andere opleiding dan deze waarvoor hij aangemeld is?

Ja. DAVINCI staat dit toe.

Naar boven

4. Kan ik een cursist plaatsen in mijn centrum als hij een ander gewenst centrum heeft opgegeven?

Ja. Dit is mogelijk.

Naar boven

5. Wat moet ik doen met een cursist die beslist heeft om niet meer deel te nemen aan de cursus?

Deze cursist moet uitgeschreven worden. Enkel als cursisten die beslist hebben om niet meer deel te nemen worden geregistreerd als uitgeschreven, kan de overheid een zicht krijgen op de uitval.

Naar boven

6. Moet ik een cursist ook nog uitschrijven als de cursist stopt na het registratiemoment van de cursus?

Deze cursist moet ook uitgeschreven worden om dezelfde reden.

Naar boven

7. Kan ik een cursist ook nog eens plaatsen voor dezelfde cursus als hij ook al geplaatst is door het HvN?

Neen. Het is onmogelijk om een cursist meerdere malen te plaatsen voor eenzelfde IMV.

Naar boven

8. Kan ik een cursist inschrijven en eventueel een inschrijvingsformulier afdrukken als de cursus nog niet geregistreerd is?

Neen. Een cursist kan slechts ingeschreven worden in een geregistreerde IMV en kan dus geen inschrijvingsformulier verkrijgen voor een nog niet geregistreerde IMV. Hij kan wel aangemeld worden voor de opleiding. Deze aanmelding kan omgezet worden in een inschrijving van zodra de IMV geregistreerd is.

Naar boven

9. Moet ik een nieuw inschrijvingsformulier afdrukken als de begin- en/of einddatum van een cursus wijzigt?

Er dient geen nieuw inschrijvingsformulier te worden afgedrukt als de begin- en/of einddatum van een cursus wijzigt, maar wijzigingen aan de begin- en einddatum die de termijn van 4 weken overschrijden moeten steeds gemeld worden aan de verificateur. Voorgaande heeft betrekking op de vereisten i.f.v. de verificatie. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met het feit dat het inschrijvingsformulier ook een overeenkomst is tussen de cursist en het centrum. Als de modaliteiten daarvan wijzigen dan wijzigt in principe ook die overeenkomst.

Naar boven

10. Als ik een plaatsing gedaan heb voor een cursist NT2 en na deze plaatsing komt er ook een plaatsing toe van de Huizen van het Nederlands, kan ik dan die plaatsing verwijderen?

Ja, de plaatsing van het HvN kan door het centrum verwijderd worden. Deze mogelijkheid wordt terug ongedaan gemaakt van zodra de Huizen van het Nederlands kunnen beschikken over de definitieve KBI (verwacht in maart 2014). Deze verwijdering kan in veel gevallen enkel door de softwareleverancier gebeuren.

Naar boven