Overgang personeelsleden van het volwassenenonderwijs naar het hoger onderwijs

Welke leden van het onderwijzend, bestuurs-, en ondersteunend personeel gaan over van een centrum voor volwassenenonderwijs naar een hogeschool of universiteit?

Welke codes moet je doorzenden in verband met personeelsleden die overkomen uit het volwassenenonderwijs?

Vragen en antwoorden over de praktische afhandeling van de overdracht van personeelsleden van het volwassenenonderwijs naar het hoger onderwijs.