Uitzonderlijk recht op collectief leerlingenvervoer in OV3 en OV4

In de volgende gevallen kunnen leerlingen uit OV3 en OV4 uitzonderlijk gebruikmaken van collectief leerlingenvervoer na de opleidingsfase of na het 3de leerjaar:

  • De leerling heeft een ernstige motorische handicap.
  • De leerling heeft een attest type 6 of 7.
  • De afstand woonplaats-opstapplaats openbaar vervoer bedraagt meer dan 500 meter.
  • De afstand school-opstapplaats openbaar vervoer bedraagt meer dan 500 meter.
  • De verplaatsing van de woonplaats naar de school (en omgekeerd) duurt meer dan een uur.
  • Er zijn 2 of meer overstapplaatsen van het openbaar vervoer.
  • Er zijn onvoldoende garanties van de capaciteit van het voertuig om alle leerlingen die zich aan de opstapplaats van het openbaar vervoer bevinden, mee te vervoeren.
  • Er zijn elementen van psychosociale aard waardoor het gebruik van het openbaar vervoer een negatieve invloed zou hebben op de leerling. De klassenraad beslist, bijgestaan door het begeleidende CLB.
  • Het gebruik van het openbaar vervoer is verboden op basis van een medisch attest.

Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

De school van je kind is je aanspreekpunt. De school vraagt het recht op collectief leerlingenvervoer aan bij het ministerie van Onderwijs.

Heb je toch een vraag voor het ministerie, dan kan je mailen naar leerlingenvervoer@vlaanderen.be.