Na het secundair onderwijs

Secundair-na-secundair: verder studeren in het secundair onderwijs

Opleidingen secundair-na-secundair (afgekort: Se-n-Se) zijn korte opleidingen binnen de 3de graad technisch en kunstsecundair onderwijs (tso en kso), waarmee je verder kan specialiseren.

Opleidingen in het hoger onderwijs of het volwassenenonderwijs

Overzichtspagina met opleidingen na het secundair onderwijs