Je school of centrum, directie en bestuur

School of centrum

De school of het centrum is een pedagogisch geheel dat onder leiding staat van de directie. Een school of centrum bestaat uit een of meerdere vestigingsplaatsen.

De school of het centrum is je plaats van tewerkstelling.

Naar boven

School- of centrumbestuur

Een school- of centrumbestuur kan je vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. Het is verantwoordelijk voor het goed functioneren van een of meerdere scholen of centra.

Het bestuur is je werkgever.

Naar boven

Directie

Afhankelijk van de grootte wordt een school of centrum geleid door 1 of meerdere directeurs. Vaak neemt een team van directeurs de dagelijkse leiding van een groep van scholen op.
 
De directeur is de leidinggevende van de personeelsleden. Het schoolbestuur is de werkgever van alle personeelsleden, de directeur inbegrepen.

De directeur staat onder meer in voor:

  • De selectie en aanwerving van tijdelijk personeel
  • De voorbereiding van vaste benoemingen
  • De concrete taakinvulling van elk personeelslid met de daaraan gekoppelde functieomschrijving, begeleiding en evaluatie
  • Het in kaart brengen van de nascholingsbehoeften

Naar boven

Schoolsecretariaat

Het secretariaat van je school of centrum is je eerste aanspreekpunt voor meer informatie over je salaris, verlof, loopbaan
Het communiceert met een werkstation van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Naar boven

Scholengroep

Een scholengroep is een term uit het gemeenschapsonderwijs (GO!).

Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle GO!-instellingen in een welbepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Een algemeen directeur, een raad van bestuur en een college van directeurs staan aan het hoofd van een scholengroep.

Naar boven

Scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van hetzelfde onderwijsniveau (basisonderwijs of secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken, zoals logistiek of studieaanbod.

Het kan gaan om scholen met dezelfde of met verschillende schoolbesturen binnen een of meerdere onderwijsnetten.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's