Je anciënniteit

Dienstanciënniteit en ambtsanciënniteit

Dienstanciënniteit is gebaseerd op het aantal jaren dat je in dienst bent in het onderwijs, en speelt een belangrijke rol in je loopbaan. Ambtsanciënniteit is je dienstanciënniteit in een bepaald ambt.

Geldelijke anciënniteit

Geldelijke anciënniteit is een van de elementen voor de berekening van je salaris. Principes voor de berekening.

Nuttige ervaring

Wie van de privésector naar het onderwijs overstapt, kan eventueel tot 10 jaar beroepservaring laten meetellen voor de geldelijke anciënniteit.

Sociale anciënniteit

Ben je vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten? Dan heb je per jaar sociale anciënniteit recht op 30 kalenderdagen betaald ziekteverlof voor de hele duur van je loopbaan.