Je functiebeschrijving

Wanneer krijg ik een geïndividualiseerde functiebeschrijving (GFB)?

Als je minimum 104 dagen aangesteld bent, moet je een geïndividualiseerde functiebeschrijving krijgen. Ben je in meer dan 1 instelling of in meer dan 1 ambt aangesteld, dan geldt die verplichting per instelling en per ambt.

Naar boven

Wie stelt mijn GFB op?

Je geïndividualiseerde functiebeschrijving stel je samen met je eerste evaluator op.

Bij onenigheid tussen je eerste evaluator en jou over de inhoud van je GFB neemt je school- of centrumbestuur de eindbeslissing.

Naar boven

Wat staat er in mijn GFB?

 • Op de eerste plaats: je taken en instellingsgebonden opdrachten en de manier waarop je die moet uitvoeren. Je GFB geeft op die manier exact weer wat je als individueel personeelslid (leraar, administratief medewerker, opvoeder …) op school doet.

Bij de toewijzing van je instellingsgebonden opdrachten dient je eerste evaluator rekening te houden met:

 • De aard van je hoofdopdracht

 • Je capaciteiten en mogelijkheden

 • De billijkheid van de takenverdeling op schoolniveau

 • De ‘negatieve lijst’ met taken die niet kunnen opgedragen worden aan de personeelsleden (basisonderwijs).

Zetel je als vertegenwoordiger in een inspraakorgaan (vakbond, VLOR, officieel lokaal inspraakorgaan …), dan wordt de tijd die je daaraan besteedt, mee opgenomen in de instellingsgebonden opdrachten.

 • En verder:
  • Je instellingsspecifieke doelstellingen
  • Je rechten en plichten inzake permanente vorming en nascholing
  • Je persoons- en ontwikkelingsgerichte werkpunten gebaseerd op een functioneringsgesprek of op je vorige evaluatie.

Ook deze componenten van je GFB worden toegespitst op jouw individuele invulling van een takenpakket.

Verlies bij de opstelling van de functiebeschrijving zeker ook niet uit het oog:

 • De algemene afspraken op het niveau van het school- of centrumbestuur, of van of de scholengemeenschap (basis- en secundair onderwijs) of van de (netoverschrijdende) regionale ondersteuningscel (CLB)
 • Het arbeidsreglement
 • De arbeidsovereenkomst (gesubsidieerd onderwijs)

De vakinhoudelijke en vaktechnische aspecten van de GFB van een godsdienstleerkracht en een leerkracht niet-confessionele zedenleer behoren tot de bevoegdheid van de bevoegde instantie van de betrokken eredienst of de niet-confessionele zedenleer.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.