Integratiekader

Sinds 1 oktober 2013 zijn de meeste academische opleidingen die tot dan aan hogescholen werden aangeboden, geïntegreerd in de universiteit. Bij de integratie maakten ook de personeelsleden van de hogescholen volledig of gedeeltelijk de overstap naar de universiteit. Die personeelsleden werden opgenomen in het integratiekader, overeenkomstig het volume van hun opdracht aan een of meer academische opleidingen.

Welk personeelsstatuut?

Behoor je tot het integratiekader? Dan behoud je het personeelsstatuut dat je aan de hogeschool had, maar met de universiteit als werkgever.

De regelingen en reglementen van de hogeschool waar je vóór de integratie werkte, blijven van toepassing. De universiteit kan die regelingen en reglementen na de integratie wel vervangen door een eigen regeling of reglement.

Naar boven

Overgang naar het universitaire kader

Het integratiekader is een uitdovend personeelskader. Er kunnen geen nieuwe personeelsleden in het integratiekader aangesteld of benoemd worden.

Zit je in het integratiekader als vervanger van een ander personeelslid? Dan word je bij een vernieuwing van je vervanging aangesteld in het universitaire kader en niet meer in het integratiekader.

Heb je een mandaat als assistent of doctor-assistent? Dan kan je mandaat na een gunstige evaluatie wel nog verlengd worden in het integratiekader. Na afloop van je mandaat kan je niet verder aangesteld of benoemd worden in het integratiekader.

Graad en verloning na je overgang naar het universitaire kader

Als je in het integratiekader zit, kan je zonder openbare vacature gerangschikt worden in een graad van het universitaire kader. In het universitaire kader val je onder het personeelsstatuut van de universiteiten.

Bij de rangschikking in een graad van het universitaire kader krijg je ten minste het jaarsalaris dat je kreeg in het integratiekader. Een rangschikking in het universitaire kader is niet mogelijk zonder jouw instemming.

Naar boven