Vlaams opleidingsverlof

Wat is het?

Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om daartoe op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

Maak jij deel uit van het administratief, technisch of werkliedenpersoneel in een vrije hogeschool? En betaalt je onderwijsinstelling je loon uit eigen middelen? Dan heb jij mogelijk recht op Vlaams opleidingsverlof.

Startte je ten laatste op 31 augustus 2019 een opleiding met betaald educatief verlof? Dan heb je nog recht op het betaald educatief verlof onder dezelfde voorwaarden tot uiterlijk einde december 2021.

Voorwaarden

  • Je bent lid van het technisch, administratief of werkliedenpersoneel.
  • Je onderwijsinstelling betaalt je loon uit eigen middelen (je loon is dus niet gesubsidieerd of gefinancierd door de overheid).
  • Je voldoet aan de voorwaarden van het Vlaams opleidingsverlof

Vragen

Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure op de website over het Vlaams opleidingsverlof.

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je hogeschool.

Je kan ook contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid (Vlaanderen.be).


Extra informatie