Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad is een overlegorgaan tussen de werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers.

Binnen een school- of centrumbestuur in het gesubsidieerd vrij onderwijs met minstens 100 werknemers moet  een ondernemingsraad opgericht worden.

Maar veel instellingen hebben al een actief lokaal onderhandelingscomité (LOC). In het LOC onderhandelen afgevaardigden van het bestuur en van de werknemers over personeelsgebonden materie. In die instellingen is er geen ondernemingsraad.

Meer informatie over de ondernemingsraad vind je bij de federale overheid.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Een bestuur in het vrij onderwijs met minstens 50 werknemers moet een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPWB) oprichten. Dat brengt adviezen uit en doet voorstellen over welzijn en preventie aan het bestuur. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bestuur en van de werknemers.

Scholen van het GO! hebben een basiscomité (BC) en scholen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs hebben een hoog overlegcomité (HOC), dat  de taken van het CPBW op zich neemt. Er is naast het BC of HOC geen afzonderlijk CPBW in het officieel onderwijs.

Meer informatie over het CPBW vind je bij de federale overheid.


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites