NEET-jongeren: Not in Education, Employment or Training

Definitie

NEET-jongeren (not in education, employment or training) zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar die:

 • Geen opleiding volgden in een referentieperiode van 4 weken
 • Geen regulier onderwijs volgen
 • Geen opleiding volgen buiten het regulier onderwijs
 • Niet aan het werk zijn (ook niet als jobstudent)

Die jongeren blijven onder de radar van instellingen die ondersteuning en hulp bieden bij onderwijs, welzijn en werk. Zij verschillen van jongeren in (jeugd)werkloosheid, die wél gekend zijn bij de VDAB en daardoor gepaste ondersteuning genieten.

De integratie van NEET-jongeren op de arbeidsmarkt is een belangrijk doel van de Jongerengarantie van de EU en van het Vlaamse Jeugdwerkplan van de VDAB. NEET-jongeren vormen namelijk een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt.

Omdat NEET-jongeren onder de radar blijven, is hun aantal niet exact vast te stellen. Sinds 2018 is er een koppeling tussen de databank van ingeschreven en uitgeschreven leerlingen (DISCIMUS) en de databank van VDAB. Hierdoor kan de Vlaamse overheid in kaart brengen welke vroegtijdige schoolverlaters geen opleiding, vorming of onderwijs volgen én niet aan het werk zijn. VDAB heeft een aangepaste werking om NEET-jongeren te activeren.

Eurostat levert wel cijfers over het aandeel NEET-jongeren. In 2018 waren er in het Vlaams Gewest 7,8 % NEET-jongeren, waarvan iets meer jongens dan meisjes. Vlaanderen ligt onder het Belgisch gemiddelde (9,2 %). Je vindt de cijfers op de website van het Steunpunt Werk.

NEET-profielen

De 5 NEET-profielen volgens CEDEFOP zijn:

 1. Conventionele werklozen: dit is de grootste groep die verder opgesplitst kan worden in langdurige en kortdurende werkloosheid.
 2. Niet beschikbare NEET: deze groep bestaat uit jonge mensen met familiale verantwoordelijkheden en jonge mensen die ziek zijn of een beperking hebben die het niet mogelijk maakt, deel te nemen aan het arbeidsgebeuren.
 3. Niet-geëngageerde NEET: deze groep is bewust niet op zoek naar jobs of opleidingsmogelijkheden en dit niet omdat ze andere verplichtingen hebben of arbeidsongeschikt zouden zijn. Deze groep bestaat ook uit ontmoedigde werknemers en jonge mensen die gevaarlijke en soms asociale levensstijlen aannemen.
 4. Kansenzoekende NEET: deze groep is actief op zoek naar werk of opleidingsmogelijkheden maar houdt zich mogelijk te star vast aan kansen die zij als passend zien voor hun vaardigheden en status.
 5. Vrijwillige NEET: deze groep beslist bewust om NEET te zijn om te reizen of constructief bezig te zijn met andere activiteiten zoals kunst, muziek of zelfsturend leren.

Kenmerken

Uit onderzoek blijkt dat de volgende elementen sterke voorspellers zijn voor het worden van een NEET-jongere op latere leeftijd:

 • Socio-economische status
 • Het educatieniveau van de ouders 
 • De interesse van ouders in de educatie van hun kind 
 • De buurt
 • De betrokkenheid van het kind bij de onderwijsloopbaan
 • Niet in het bezit zijn van een kwalificatie
 • Uitsluiting van school
 • Spijbelen
 • Tienerouder zijn
 • Niet in het gezin wonen
 • Gezondheidsproblemen hebben of een beperking

Naar boven

Cijfers NEET-jongeren

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU-28 10,9 % 12,4 % 12,8 % 12,9 % 13,2 % 13 % 12,5 % 12 % 11,6 % 10,9 % 10,5 % 10,1 %
Vlaams Gewest 6,34 % 7,29 % 7,47 % 8,47 % 9,24 % 10,46 % 9,76 % 9,46 % 7,48 % 7,16 % 7,8 % 7,5 %
Waals Gewest 14,59 % 16,11 % 14,62 % 15,21 % 15,36 % 14,49 % 14,67 % 15 % 12,17 % 11,62 % 10 % 11 %
Brussels H. Gewest 16,25 % 15,15 % 17 % 18,77 % 19,24 % 18,69 % 15,79 % 17,54 % 15,25 % 13,31 % 13,3 % 12,9 %
België 10,1 % 11,1 % 10,86 % 11,81 % 12,34 % 12,68 % 12,05 % 12,18 % 9,89 % 9,32 % 9,2 % 9,3 %

Extra informatie

Websites