MOS- Duurzame scholen, straffe scholen

MOS - duurzame scholen, straffe scholen ondersteunt basis- en secundaire scholen om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken.

Word MOS-school

Op de website van MOS kan je je school registreren op de ‘Groene Kaart’. Door je te registreren ga je een engagement aan. Je verbindt je ertoe om samen met je leerlingen en op een pedagogisch verantwoorde manier zorg te dragen voor onze planeet.

Voor wie?

Alle scholen in Vlaanderen kunnen MOS-school worden. De missie van MOS is om samen duurzame keuzes voor de planeet te leren maken. Dat kan samen met de hele schoolgemeenschap, met familie en vrienden, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …

Samen met een MOS-begeleider

Een persoonlijke MOS-begeleider helpt je school in een traject op maat. In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je een MOS-team.

Hoe werk je aan een duurzame, straffe school? 

Alles begint met een gedragen visie op duurzaamheid die vertrekt of aansluit bij het eigen pedagogisch project. Om ervoor te zorgen dat leerkrachten en leerlingen zich nauwer betrokken voelen, zet MOS in op lokaal relevante thema’s: welke duurzaamheidskwesties spelen in en in de omgeving van de school? Met welke milieu- en klimaatproblemen krijgen de leerlingen te maken?

Leerlingenparticipatie en samenwerking met het lokale netwerk van je school dragen bij tot een gevoel van samenhorigheid en eigenaarschap. 

Populaire trajecten zijn de klimaattrajecten en vergroeningstrajecten, maar ook andere thema’s zoals buiten lesgeven, milieu, duurzame voeding en mobiliteit komen aan bod. 

Voordelen voor je school

  • Je school is duurzaam en straf.

  • Elke MOS-school reist gratis met De Lijn naar bestemmingen met een aanbod in verband met duurzaamheidsthema’s.

  • Jij, je leerlingen en collega’s worden aangezet tot duurzaam denken en handelen.

  • Leerlingen, leraren en personeelsleden werken op een andere manier samen.

  • Je maakt deel uit van een groeiende maatschappelijke beweging.

  • Je creëert kansen om je school als internationale Eco-School te profileren.

 


Extra informatie

Websites

Leermiddelen

  • Zoek op KlasCement naar leermiddelen over duurzame ontwikkeling.