Mogelijke extra inspanningen van scholen in het buitengewoon onderwijs ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie

Voorstelling onderzoeksresultaten Brussel, 5 december 2007

Omschrijving onderzoek en eindrapport onderzoeksresultaten

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Pol Ghesquière, Inge Mercken, Goedele Avau en Katja Petry aan het Centrum voor Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit in opdracht van Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke. Het onderzoek ging na of en op welke manier kansarmoedekenmerken van de leerlingen de draagkracht van scholen voor buitengewoon onderwijs bijkomend belasten. Met de huidige discussies over leerzorg stelt zich de vraag of en op welke manier kansarmoedekenmerken de draagkracht van scholen voor buitengewoon onderwijs bijkomend belasten.