Legalisatie van een Vlaams diploma

Om met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland te werken of studeren, kan het nodig zijn om het diploma te laten legaliseren.

Wat is legalisatie van een diploma?

Legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening op het diploma of getuigschrift, van een persoon uit het onderwijs (bv. rector, hoogleraar, directeur, lid examencommissie), wordt 'echt verklaard'. Dat is een stap in de erkenning van een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland. Sommige landen vragen dat je hen daarvoor een gelegaliseerd exemplaar voorlegt.

Naar boven

Voorwaarden

In principe moet je het origineel diploma (of getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) laten legaliseren. Je kan ook een aantal kopieën laten legaliseren.

Sommige landen aanvaarden alleen een gelegaliseerd origineel diploma en geen gelegaliseerde kopieën.

Je zorgt zelf voor de juiste vertaling van je documenten. Je kan daarvoor terecht bij je onderwijsinstelling of bij een beëdigd vertaler.

Naar boven

Procedure

Je kan de procedure per e-mail afhandelen.

De legalisatie is gratis.

Contact

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Dienst Legalisatie diploma's
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel. 1700
naric.legalisaties@vlaanderen.be

Daarna heb je nog een internationaal erkende stempel nodig, de 'Apostille van Den Haag'. Dat is in de meeste gevallen een digitale stempel.

De dienst Legalisatie zorgt ook voor de aanvraag van de Apostille van Den Haag bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vermeld daarvoor uw e-mailadres en het land waarvoor de apostille aangevraagd wordt. Buitenlandse zaken zal u daarna contacteren voor de betaling. 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact
Dienst Legalisatie diploma's
Dienst Legalisatie diploma's
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België