Je schoolbeleid en radicalisering

Noodplan voor scholen en internaten

Het canvas intern noodplan voor scholen en internaten is een verzameling van aandachtsfiches met tips en informatie waarmee je als school je eigen noodplan kan opstellen. Een aantal fiches zijn gelinkt aan radicalisering:

  • Wat te doen bij dreigingsniveau 3?
  • Wat te doen bij dreigingsniveau 4?
  • Wanneer kan/mag een school sluiten of lessen schorsen?
  • Wat te doen bij een terroristische aanslag?

Het noodplan bevat:

Leidraad voor de preventie en aanpak van radicalisering en polarisering

Het Departement Onderwijs en Vorming reikt handvatten aan die je school helpen omgaan met radicalisering en polarisering, en die je beleid voor deradicalisering mee vormgeven of bijsturen.

In de leidraad lees je:

  • Met welke preventieve maatregelen en initiatieven je radicalisering en polarisering voorkomt
  • Wat je kan doen als je bij leerlingen, studenten of cursisten verontrustende signalen vaststelt die geen acute dreiging vormen voor de school of de maatschappij: hoe herken je die signalen en bij welke actoren kan je terecht?
  • Wat je kan doen als je bij leerlingen, studenten of cursisten verontrustende signalen vaststelt die wel een acute dreiging vormen voor de school of de maatschappij
  • Hoe je het beste kan reageren als je verontrustende informatie over derden verneemt

Handvatten

Naar boven