Inspiratiemateriaal over leeromgevingen

Internationaal inspiratiemateriaal

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook internationaal beweegt er veel rond innovatieve leeromgevingen.

European Schoolnet

European Schoolnet is een netwerk van 34 Europese Ministeries van Onderwijs die werken rond onderwijsinnovatie.

Hun doelgroepen zijn overheden, scholen, onderzoekers, leerkrachten en het bedrijfsleven.

Vind meer informatie over European Schoolnet.

European Schoolnet bracht, in het kader van zijn Future Classroom Lab, een gids voor de inrichting van ICT-rijke, innovatieve leeromgevingen uit.

Naar boven

Seminarie: 'more than a brick in the wall'

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie organiseerde samen met het departement Onderwijs en Vorming het seminarie ‘more than a brick in the wall’.

Het doel van het seminarie was om scholenbouw en innovatieve leeromgevingen prioritair op de Europese agenda te plaatsen.

Lees meer over het seminarie.

In volgend filmpje kan je zien hoe bij het GO! een planmatige investeringsstrategie hand in hand gaat met het herdenken van de leeromgeving.

Naar boven

Vlaams inspiratiemateriaal

Scholengroep 20 uit Zottegem legt uit hoe ze co-teaching organiseren en hoe ze de ruimte gebruiken.

Benieuwd hoe zo’n innovatieve leeromgeving eruitziet?

Naar boven

Krachtige leeromgevingen in het licht van COVID-19

Naar aanleiding van de COVID-19-lockdown is er meer dan ooit nood aan concrete informatie hoe vorm te geven aan onderwijs, thuis, op school en elders (bijvoorbeeld in sociale organisaties).

Een aspect dat vaak onderbelicht blijft, is dat van de fysieke leeromgeving. Tot op zekere hoogte is dat verassend, want zelden zagen we zo’n snelle en radicale transformatie in leerplekken. Tegelijk kunnen we verwachten dat innovatieve, ICT-ondersteunde leerstijlen sneller zullen doorwerken in de inrichting van de fysieke ruimte op school.

We mogen ook niet vergeten dat effectief IT-ondersteund leren alleen maar kan maar gebeuren binnen een adequate fysieke leeromgeving. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Op initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming gaven 10 deskundigen advies over krachtige leeromgevingen in het kader van de lockdown. Ze gaan in op de basisvereisten van een krachtige leeromgeving thuis, zelfs in moeilijke omstandigheden. Daarnaast geven ze tips over hoe scholen hun leeromgeving op school kunnen herdenken uit het oogpunt van 'blended learning', ICT-ondersteund leren.”

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Filmpjes