InnoVET: Innovatieve Opleidingen in Vocational Education and Training

Op KlasCement deelt innoVET innovatief lesmateriaal van en voor leerkrachten in het beroeps- en technisch secundair onderwijs.

Kom via het Lerend Netwerk InnoVET in contact met andere partners en projecten.

Ontdek 2 innovatieve VET-projecten uit Nederland en Baskenland.