Haard- of standplaatstoelage

Heb je als tijdelijk of vastbenoemd personeelslid een bescheiden salaris, dan kan je een extra vergoeding krijgen. Een haardtoelage of een standplaatstoelage, afhankelijk van je gezinssituatie.

Haardtoelage

Je krijgt een haardtoelage als je voldoet aan 2 voorwaarden:

  • Je bent samenwonende, gehuwd of alleenstaande ouder met 1 of meer kinderen in je gezin die recht geven op kinderbijslag.
  • Je jaarsalaris voor een opdracht met volledige prestaties ligt lager dan het grensbedrag. Grensbedrag: zie Toelage volgens jaarsalaris.

Als je onder het systeem van terbeschikkingstelling valt of een bijbetrekking uitoefent, heb je geen recht op een haardtoelage.

Als jij en je partner allebei recht hebben op een haardtoelage, duid je in een verklaring op erewoord aan welke partner de haardtoelage zal krijgen. De andere partner krijgt dan een standplaatstoelage.

Naar boven

Standplaatstoelage

Je krijgt een standplaatstoelage als je door je gezinssituatie geen haardtoelage ontvangt.

Als je onder het systeem van terbeschikkingstelling valt of een bijbetrekking uitoefent, heb je geen recht op de standplaatstoelage.

Je haardtoelage aanvragen

Om een standplaatstoelage te ontvangen, hoef je niets te doen.

Heb je recht op een haardtoelage, bezorg de aanvraag haardtoelage dan aan het secretariaat van je onderwijsinstelling of centrum. 

Naar boven

Toelage volgens jaarsalaris

Het bedrag van je haard- of standplaatstoelage hangt af van je jaarsalaris. Je jaarsalaris voor een betrekking met volledige prestaties mag het hoogste grensbedrag niet overschrijden.

Valt je jaarsalaris (voor een voltijdse betrekking) zelfs onder het laagste grensbedrag, dan krijg je een hogere toelage.  

Bedragen geldig vanaf 01.01.2002.
Contacteer het secretariaat van je onderwijsinstelling of centrum voor de geïndexeerde bedragen.

GRENSBEDRAG
(jaarbedrag, niet-geïndexeerd)

HAARDTOELAGE
(per jaar)

STANDPLAATSTOELAGE
(per jaar)

 Van 0 tot en met 16.099,84 euro 719,89 euro 359,95 euro
Van 16.099,85 tot en met 18.329,27 euro 359,95 euro 179,98 euro
Vanaf 18.329,28 euro - -

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Formulier

Contact