Getuigschrift basisonderwijs

Getuigschrift basisonderwijs in het gewoon lager onderwijs

Aan het einde van het gewoon lager onderwijs behaalt je kind het getuigschrift basisonderwijs als het aan de voorwaarden voldoet.

Getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon onderwijs

Een klassenraad in een school voor buitengewoon onderwijs kan beslissen dat je kind het getuigschrift basisonderwijs behaalt. Dat gebeurt als je kind in voldoende mate de doelen uit het handelingsplan heeft gehaald die gelijkwaardig verklaard zijn én die het bereiken van de eindtermen beogen.

Getuigschrift basisonderwijs via de Examencommissie basisonderwijs

Heb je geen getuigschrift basisonderwijs en wil je het behalen? Dan kan je bij de Examencommissie basisonderwijs terecht. Ontdek hoe je inschrijft en waar je examens kan afleggen.

Getuigschrift verloren

Als je je getuigschrift basisonderwijs verloren hebt, kan je een vervangend attest krijgen op de school waar je het getuigschrift behaalde.