Gelijke onderwijskansen

Alle kinderen optimale kansen bieden

Met het beleid voor gelijke onderwijskansen (GOK-beleid) wil de overheid alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen.

Het beleid bestaat uit 3 pijlers: inschrijvingsrecht, rechtsbescherming en ondersteuning van scholen.

Naar boven

Inschrijvingsrecht

Alle leerlingen hebben het recht om in te schrijven in de school van hun keuze. Ook anderstalige nieuwkomers en leerlingen met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Naar boven

Rechtsbescherming

Door de oprichting van lokale overlegplatforms en de Commissie inzake Leerlingenrechten wil de overheid rechtsbescherming garanderen.

Naar boven

Ondersteuning van scholen

Op basis van het aantal leerlingen die beantwoorden aan socio-economische indicatoren krijgt een school extra omkadering en werkingsmiddelen.

Er bestaat een aparte regeling voor het:

  • Gewoon basisonderwijs
  • Buitengewoon basisonderwijs
  • Gewoon secundair onderwijs
  • Buitengewoon secundair onderwijs

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor ouders

Voor leerlingen

Voor directies en administraties

Website