Geletterdheid bij jongeren

Jongeren moeten de nodige geletterdheidsvaardigheden ontwikkelen om op een kritische, maatschappelijk betrokken, verantwoorde, autonome, creatieve en verdraagzame manier te kunnen participeren en bijdragen aan de samenleving.

Uit het PIAAC onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 10 jongeren (16-25 jaar) laaggeletterd is. Daarom is aandacht voor geletterdheidsvaardigheden zeer belangrijk op school.

G-kracht

Het Centrum voor Taal & Onderwijs ontwikkelde de ‘G-kracht’ als methode om in de klaspraktijk geïntegreerd in te zetten op geletterdheidsvaardigheden.

 


Extra informatie

Verwante pagina's