Foute betaling en terugvordering

Ondanks de zorg waarmee het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de betaling van je salaris behandelt, kan het zijn dat je een keer te veel of te weinig betaald krijgt.

Waarom een foute betaling?

  • De informatie over opdrachten of dienstonderbrekingen bereikt het ministerie te laat.
  • Er gebeurt een vergissing bij het insturen of verwerken van de gegevens.
  • De informatie in het dossier is onvolledig.

Naar boven

Te veel uitbetaald

  • Het onterecht betaalde bedrag is kleiner dan 100 euro: het bedrag wordt van je salaris van de maand erna afgetrokken.
  • Het onterecht betaalde bedrag ligt tussen 100 euro en 400 euro: je krijgt de maand erna een mededeling op je salarisbrief, en het bedrag wordt de maand(en) daarna afgehouden van je salaris. Je kan ook het bedrag in één keer terugbetalen. Je vindt meer informatie daarover op je salarisbrief.
  • Het onterecht betaalde bedrag is groter dan 400 euro: je ontvangt een aangetekende terugvorderingsbrief van het ministerie met de instructies om de som terug te betalen.

Naar boven

Te weinig uitbetaald

Het ministerie van Onderwijs zet de situatie zo snel mogelijk recht. Je vindt alle informatie daarover op je salarisbrief.

Naar boven

Terugvordering en verjaringstermijnen

Het ministerie moet het te veel  betaalde bedrag afhouden of terugvorderen binnen een termijn van 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari volgend op de datum van de foute betaling. Na die termijn kan het bedrag niet meer teruggevraagd worden en is het van jou.

Let wel: als blijkt dat het onterecht betaalde bedrag een gevolg is van bedrieglijke handelingen of valse verklaringen, verjaart de schuldvordering pas na 10 jaar.

Kreeg je te weinig betaald, dan moet je ervoor zorgen dat de situatie is rechtgezet binnen de 5 jaar. Na die termijn verjaart je schuldvordering en kan je het achterstallige bedrag niet meer terugkrijgen van het ministerie.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving