Extended Reality (XR) in het tso en bso

  • 9 juni 2021

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering, in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, de visienota 'Van kwetsbaar naar weerbaar' goed.

De visienota schetst de speerpunten en bijhorende acties voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Eén van de acties richt zich op Extended Reality (XR) in de 2de en 3de graad van het beroeps- en technisch secundair onderwijs.

Wat is XR?

Extended Reality wordt gebruikt om het hele continuüm aan te duiden tussen de fysieke werkelijkheid en het digitale universum, met al zijn tussenvormen.

Extended Reality onderscheidt 3 grote technologieën:

  • Augmented Reality (AR)
  • Mixed Reality (MR)
  • Virtual Reality (VR)

Een investering in XR biedt perspectieven. Het heeft bijvoorbeeld een potentieel voor praktijklessen. Met een VR-bril kunnen leerlingen onder meer virtueel kennismaken met de nieuwste assemblagetechnieken of levensechte brandoefeningen doen.

Momenteel wordt er een actieplan uitgewerkt voor de verdere uitrol. Hierover wordt er later gecommuniceerd. Hou de website in de gaten.

Meer informatie