Een personeelslid van 65 jaar of ouder in dienst houden

Wat is het?

Een personeelslid kan, als het daarom vraagt, in het schooljaar na zijn 65ste verjaardag in dienst blijven voor een heel schooljaar of een deel ervan. Ook de daaropvolgende schooljaren kan je het personeelslid aanstellen, maar de aanstelling mag het einde van het schooljaar nooit overschrijden. Je personeelslid moet voor elk schooljaar opnieuw een aanvraag indienen. Het personeelslid kan niet ineens voor meerdere jaren een verlenging van zijn loopbaan aanvragen.

In dienst blijven na de leeftijd van 65 is een gunst, het kan alleen als het bestuur akkoord gaat. De voorwaarden vind je in de omzendbrief langer werken dan 65 jaar.

Naar boven

Informeer je personeelslid

Verwijs je personeelslid voor meer informatie door naar de pagina voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Hoe melden?

In het schooljaar waarin het personeelslid 65 geworden is, moet het in principe met pensioen gaan. De zending voor het personeelslid in dat schooljaar heeft als einddatum ’oneindig’.

Bij het begin van het volgende schooljaar meld je eerst de aanstelling via je schoolsoftware met een RL-1.

Daarna stuur je een stopzetting van de opdracht op met als ingangsdatum 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Als het personeelslid dan opnieuw aan de slag gaat, stuur je opnieuw een opdrachtenpakket in voor dat schooljaar en vervolgens een stopzetting op 1 september van het schooljaar daarna.

Naar boven

Extra informatie