Een opleiding volgen in het deeltijds kunstonderwijs?

4 artistieke domeinen

In het deeltijds kunstonderwijs (dko) kan je studierichtingen volgen in 4 artistieke domeinen:

Langlopende en kortlopende studierichtingen

Binnen elk domein zijn er langlopende en kortlopende studierichtingen. Voor elk gelden aparte toelatingsvoorwaarden.

Langlopende studierichtingen bestaan uit 4 opeenvolgende graden, die elk bestaan uit meerdere leerjaren. Het aantal leerjaren hangt af van het domein en de studierichting die je kiest. Je krijgt een studiebewijs na elke behaalde graad. Slaag je voor de 4de graad, dan krijg je een bewijs van beroepskwalificatie.

  • Vanaf de 3de graad kan je kiezen uit verschillende opleidingen of opties.
  • In het domein muziek kan je vanaf de 2de graad voor een bepaald instrument kiezen. 

Kortlopende studierichtingen bestaan uit 2 of 3 leerjaren. Zij maken geen deel uit van graden.

Er bestaat ook een domeinoverschrijdende initiatie waarin je van alle domeinen kan proeven.

Buiten de schooluren

Het deeltijds kunstonderwijs volg je buiten de schooluren. Er bestaan ook andere kunstopleidingen:

Wat heb je op het einde van een opleiding dko?

  • Je bereikt een beroepskwalificatie van niveau 3, 4 of 5 (gericht is op kunstbeoefening in de amateurkunsten)
  • Je bent voorbereid op studies aan een School of Arts (hoger onderwijs)

Extra informatie

Verwante pagina’s