Een klacht over je opleidingscentrum?

Ben je een (toekomstige) cursist in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of een centrum voor basiseducatie (CBE)?
Heb je een klacht over je instelling?

Een oplossing binnen het centrum

Probeer eerst een oplossing te zoeken bij het centrum zelf. Afhankelijk van de aard van de klacht en van het centrum kan dat bij:

  • Je leerkracht
  • Je cursisten- of stagebegeleider
  • Het centrumsecretariaat
  • De centrumdirectie
  • Het centrumbestuur

In het centrumreglement vind je meer informatie.

Heb je een klacht over je evaluatie of het functioneren van een leerkracht of een ander personeelslid? Dergelijke klachten kunnen enkel geformuleerd worden bij en behandeld worden door de centrumdirectie of het centrumbestuur. Je kan niet terecht bij een externe instantie.
Als je niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kan je enkel nog een juridische procedure opstarten.

Gaat het om ongewenst gedrag van een personeelslid? Dan kan je terecht bij pulso.

Naar boven

De afdeling Volwassenenonderwijs of de Vlaamse Ombudsdienst

Ben je na bemiddeling niet tevreden over de behandeling van je klacht? Dan kan je je klacht aan de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voorleggen via volwassenenonderwijs@vlaanderen.be.

In laatste instantie kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs