Documenten Databank Hoger Onderwijs

 

Definities en mijlpalen DHO 2.0

Toelichting Document
Dit document bevat de definities voor de te registreren gegevens. Op dit ogenblik is enkel de definitie van IOV uitgewerkt. Definities voor DHO 2.0 - versie 23/06/2016 (.docx)
Dit document bevat de mijlpalen voor de registratie van gegevens in DHO 2.0. Het betreft onderwijsaanbod, inschrijvingsgegevens, resultaten, studiebewijzen en studentenkenmerken. Mijlpalen DHO 2.0 - versie 26/09/2017 (.docx)
In dit document vindt u de procedure voor de verificatie van de diplomabonus. Verificatie diplomabonus - procedure (.docx)

Naar boven

 

Documentatie m.b.t. internationalisering en mobiliteit in het hoger onderwijs

Toelichting Document
Dit document bevat de ISCED-codes voor de opleidingen van 2005-2006 tot en met 2013-2014. ISCED-codes voor opleidingen (.xls)
Dit document beschrijft hoe er voor mobiliteit geteld en gerapporteerd wordt, alsook hoe dit geregistreerd moet worden in DHO 2.0. Handleiding registratie mobiliteit (.pdf)
Dit bestand bevat een lijst van de uitwisselingsprogramma’s in DHO 2.0, inclusief beschrijving van het programma en een vergelijking met de programma’s van DHO 1. Lijst uitwisselingsprogramma's DHO 2.0 - voorjaar 2018 (.xlsx)

Naar boven

Documentatie m.b.t. de taalregeling hoger onderwijs

Toelichting Document
Dit document bevat meer informatie over hoe de administratie het anderstalig aanbod zal monitoren aan d ehand van de afgestudeerden in een opleiding. Taalnota (.docx)

Naar boven

Meldingssjablonen

Toelichting Document
Een instelling kan dit document gebruiken om correcties op het leerkrediet voor hun studenten door te geven. Sjabloon leerkredietcorrectie (.docx)
Met dit formulier kan een instelling een aanvraag indienen ter motivatie van een verschil tussen de claim van de instelling en van DHO omtrent de diplomabonus. Formulier diplomabonus (.docx)

Naar boven

Onderwijsaanbod andere niveaus

Toelichting Document
Ingericht aanbod secundair onderwijs

Secundair onderwijs - schooljaar 2021-2022 (.xlsx)

Ingericht aanbod volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs - schooljaar 2021-2022 (.xlsx)

Naar boven

 

Contact
Databank Hoger Onderwijs