Aangifte sociaal risico

Elke werkgever is verplicht tot aangifte van een sociaal risico (ASR) bij de sociale zekerheidsinstellingen wanneer een personeelslid een sociaal risico loopt dat aanleiding kan geven tot:

  • Uitkeringen naar aanleiding van ziekte en moederschap

  • Uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval

  • Werkloosheidsuitkeringen, inkomensgarantie-uitkeringen of activeringsuitkeringen

Meer informatie over de elektronische aangifte van een sociaal risico (e-ASR) vind je op: Aangifte Sociale Risico's .