Vergoeding voor het gebruik van illustraties

Wie moet de vergoeding betalen?

Als je als onderwijsinstelling gebruik maakt van illustraties (werken, databanken, prestaties), moet je hiervoor een vergoeding betalen.

Wie int de vergoeding?

Reprobel int de vergoeding. De inning van de vergoeding steunt op een Koninklijk Besluit van 31 juli 2017.

Naar boven

Hoe wordt de vergoeding berekend?

Reprobel mag voor het volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs 30 cent per cursist aanrekenen, gedurende een bepaalde referentieperiode.

Welke cijfers geeft AHOVOKS door aan Reprobel?

Vanaf referentiejaar 2019 vraagt Reprobel alle gegevens op bij AHOVOKS en niet meer bij elke onderwijsinstelling afzonderlijk. Zo is de aanrekening van Reprobel voor alle centra op dezelfde wijze berekend.

AHOVOKS geeft geen informatie van eerdere schooljaren mee. Die gegevens werden eerder via de centra opgevraagd. Reprobel vraagt geen aanpassingen meer voor een voorgaand aanslagjaar.

Een referentiejaar bevat de gegevens van het voorbije schooljaar. Voor referentiejaar 2019 worden bijvoorbeeld de gegevens van schooljaar 2017-2018 opgevraagd. Het systeem is dus vergelijkbaar met een aanslagbiljet van de belastingdienst.

AHOVOKS telt alleen de cursisten die binnen één schooljaar deelnamen aan minimaal één evaluatiemoment. Het gaat hierbij over cursisten in het secundair volwassenenonderwijs, basiseducatie en het hoger beroepsonderwijs (tot schooljaar 2018-2019).

Naar boven

Hoe verloopt de procedure voor het aanslagjaar 2020?

Door het opschuiven van de referteperiode, beschikte AHOVOKS niet tijdig over de definitieve cijfers van het schooljaar 2018-2019. Die zijn nodig voor de aangifte van het aanslagjaar 2020.

Dit is de procedure die je moet volgen:

  • Je centrum kreeg in maart 2020 al een vraag naar cijfers van Reprobel.
  • In Mijn Onderwijs (in de map: aanbod en organisatie openbaar, gepost op 3 april 2020) vind je een brief met daarin het aantal unieke cursisten aan je instelling. Let op: dit is op basis van de cijfers die AHOVOKS op 1 april 2020 in zijn bezit had.
  • Vul voor éind april de cijfers in op het portaal van Reprobel. Als de cijfers toch nog lichtjes gewijzigd zijn ten opzichte van de cijfers die AHOVOKS bezorgde, kan je ze aanpassen.
  • Betaal via het portaal van Reprobel.

De koepels van de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie krijgen een overzicht van de berekening van AHOVOKS voor elk centrum. 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor onderwijspersoneel

Websites