Directies en administraties hoger onderwijs

Kies een thema en vind alle bijhorende webpagina's, omzendbrieven en formulieren.

Contactinfo hoger onderwijs

Heb je een vraag voor de administratie? Zoek je een instelling of organisatie in het hoger onderwijs?

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) zich zonder akkoord uit de Europese Unie (EU) terugtrekt, zijn er maatregelen voor Britse leerlingen, studenten en onderwijspersoneel in het Vlaamse onderwijs, en voor Vlaamse leerlingen en studenten op uitwisseling via Erasmus+ (KA1).

Een regeringscommissaris waakt erover dat het bestuur van een hogeschool, universiteit of andere instelling waarover hij toezicht uitoefent, geen enkele beslissing neemt die in strijd is met wetten en decreten of die het financieel evenwicht van de entiteit in gevaar brengt.