Decreet deeltijds kunstonderwijs blijft ongewijzigd na uitspraak Grondwettelijk Hof

  • 18 november 2019

Het Grondwettelijk Hof verwerpt een verzoek tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet deeltijds kunstonderwijs uit 2018.
Het verzoek was ingediend op basis van 3 elementen:

  • Het verschil in duur van lestijd, 50 minuten in het domein beeldende en audiovisuele kunsten, 60 minuten in de domeinen van de podiumkunsten: muziek, woordkunst-drama en dans
  • De toegang tot de 4de graad: in de podiumkunsten op basis van competenties, in de beeldende en audiovisuele kunsten op basis van leeftijd
  • De werkingsmiddelen per leerling, die per domein verschillen

Het Grondwettelijk Hof volgt de decreetgever over de hele lijn. Het decreet deeltijds kunstonderwijs maakt verschillende keren een onderscheid, maar dat gebeurt op basis van objectieve en pertinente verschillen.