Creëer leer- en ontwikkelingskansen met facilitair beheer

Praktijkervaring voor je leerlingen of cursisten

Wil je dat de infrastructuur van je school professioneel wordt beheerd en dat je leerlingen of cursisten levensechte praktijkervaring opdoen?

Doe dan een beroep op werkplekleren of sociale organisaties. Zo creëer je via het facilitair beheer van je school ook leer- en ontwikkelingskansen met een maatschappelijke impact.

Naar boven

Werkplekleren

Wil je je leerlingen laten kennismaken met de praktijk? Schakel ze dan in voor onderhouds- en kleine renovatiewerken in je eigen schoolgebouw of in een andere school.

Handleiding 'Werkplekleren en scholenbouw'

Lees de handleiding ‘Werkplekleren en scholenbouw’ en ontdek de 5 scenario’s om leerlingen uit het tso, bso, dbso of de leertijd in te schakelen in het onderhoud van schoolgebouwen. Leerlingen kunnen werken uitvoeren in je eigen gebouw of in andere schoolgebouwen.

Alle 5 scenario’s op een rij:

  • Scenario 1.: praktijkles op verplaatsing bij instellingen van hetzelfde bestuur of een vestigingsplaats van de dienstverlenende school

  • Scenario 2: praktijkles op verplaatsing bij instellingen van een ander bestuur

  • Scenario 3: stage

  • Scenario 4: tewerkstelling dbso

  • Scenario 5: praktijkopleiding

Per scenario vind je de sterktes, zwaktes, randvoorwaarden, processen en procedures. De scenario’s werden ook afgetoetst aan de onderwijs-, vennootschaps-, arbeids-, en welzijnswetgeving.

Pluspunten van werkplekleren

Als school heb je niet alleen een financieel voordeel als je werkplekleren organiseert, leerlingen zijn ook meer gemotiveerd om naar school te komen en vinden een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 

Praktijkvoorbeelden

In deze technische en beroepsscholen bouwden de leerlingen eigenhandig hun school:

Naar boven

Sociale organisaties

Het Departement Werk en Sociale Economie werkt op verschillende manieren aan de tewerkstellings- en leerkansen van verschillende doelgroepen. Ook als school kan je van de maatregelen gebruikmaken voor je facilitair beheer.

De Vlaamse overheid kan, binnen bepaalde voorwaarden, bijkomend tussenkomen in de loonkosten via:


Vind ondersteuning

Sociale-economieregisseur in je regio

In de meeste gemeenten en steden in Vlaanderen is er een sociale-economieregisseur aangesteld. Je kan bij hem of haar terecht met vragen over de inschakeling van sociale economie in je school.

Databank sociale-economiebedrijven

In de databank van het Departement Werk en Sociale Economie vind je alle erkende sociale-economiebedrijven in Vlaanderen die inzetten op sociale tewerkstelling.

Maatwerkbedrijven

Maak kennis met verschillende maatwerkbedrijven bij de ledenorganisatie Groep Maatwerk.

Je kan Groep Maatwerk ook contacteren voor een concrete opdracht.

Sociale circulaire bedrijven vind je bij Herwin: collectief van sociale circulaire ondernemers.

Praktijkgids 'Aankopen met sociale impact'

De meeste scholen zijn onderworpen aan de wetgeving op overheidsopdrachten voor de aankoop van goederen en diensten.

De praktijkgids ‘Aankopen met sociale impact’ legt je uit hoe je gebruik kan maken van sociaal duurzame criteria bij de aanbestedingen.


Juridisch kader voor samenwerking sociale-economiebedrijven en scholen

In een rapport van advocatenkantoor Curia in opdracht van de Vlaamse overheid vind je juridische en regelgevende randvoorwaarden voor de samenwerking rond het beheer en de exploitatie van schoolgebouwen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites