Contactpersonen grensoverschrijdend gedrag en integriteit

Je CLB is het eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag

Bij concrete bezorgdheden over een leerling of naar aanleiding van een specifiek incident is het CLB het eerste aanspreekpunt voor de school. Samen stel je een plan van aanpak op voor de begeleiding van de betrokken leerlingen(en).

Het CLB heeft een draaischijffunctie. Zij leggen ook contacten met schoolexterne partners.

Bij ernstige incidenten neem je gepaste maatregelen om de veiligheid van je leerlingen te garanderen. 

Vind ondersteuning bij je pedagogische begeleidingsdienst of CLB-net

De pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijskoepels, het GO! of de CLB-netten voorzien ondersteuning bij:

  • Vragen over het thema integriteit

  • Vragen over of ondersteuning bij je beleid op school 

  • Nascholing over (cyber)pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van geweld of grensoverschrijdend gedrag

  • De implementatie van methodieken

Contactpersonen integriteit pedagogische begeleidingsdienst

Contactpersonen integriteit CLB-net


Extra informatie

Verwante pagina's