CLB's verzamelen gegevens voor de overheid

Welke gegevens?

CLB’s moeten gegevens over een aantal onderwerpen op een uniforme manier aanleveren aan de Vlaamse overheid. De overheid wil op basis van die gegevens haar beleid plannen en evalueren.

Voor het Agentschap Zorg en Gezondheid

 • Lengte
 • Gewicht
 • Gezichtsscherpte op afstand
 • Oogstand
 • Dieptezicht
 • Kleurzin
 • Pubertaire ontwikkeling jongens
 • Pubertaire ontwikkeling meisjes
 • Gehoor: audiometrie
 • Gehoor: Spraak in Ruis Test
 • Mondgezondheid

Voor het Departement Onderwijs en Vorming en AGODI

 • Problematische afwezigheden
 • Verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs - gemotiveerd verslag
 • Advies verlengd verblijf in kleuteronderwijs - overstap naar lager onderwijs
 • Advies verlengd verblijf in lager onderwijs - overstap naar secundair onderwijs
 • Attest revalidatie tijdens de lestijden
 • Definitieve uitsluiting
 • Systematische contacten bij huisonderwijs

Registratie en automatische overdracht van CLB naar overheid

Om de gegevens aan de overheid te rapporteren, gebruiken CLB-medewerkers het registratieprogramma LARS (Leerlingenactiviteiten en registratiesysteem). LARS omvat ook de multidisciplinaire dossiers van de leerlingen in het CLB.

Via webservices is er een automatische overdracht van de gegevens van LARS naar CREON, het systeem van het Departement Onderwijs en Vorming.

Naar boven


Extra informatie

Website

 • LARS