Aankoopprocedure arbeids- en beschermingsmiddelen

Wat is het?

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat arbeidsmiddelen zodanig gekozen worden dat de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers gewaarborgd is. Dat betekent onder meer dat er aandacht is voor een passende opleiding en informatie over gevaren bij het gebruik van de middelen.

Voor de aankoop van arbeidsmiddelen gelden daarom procedures waarbij de preventieadviseur en het bevoegde comité een belangrijke rol spelen.

Depdf bestandHandleiding aankoopprocedure (pdf, 61 p.) (948 kB) en de bijbehorende instructies begeleiden onderwijsinstellingen bij de toepassing van de aankoopprocedure zoals wettelijk voorgeschreven. Ze kwam tot stand via de begeleidingscommissie.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Aan de slag met de handleiding aankoopprocedure

De handleiding leidt je stap voor stap via een oriëntatietabel met voorbeelden naar meer uitvoerige instructies.

De meeste onderwijsinstellingen, vooral dan in het basisonderwijs en het algemeen secundair onderwijs, gebruiken alleen de volgende instructies:

  • Instructie C: eenvoudige arbeidsmiddelen (zie hoofdstuk 1.3)
    Bijvoorbeeld: schrijfgerief, bordenwissers, emmers, zaklampen
  • Instructie B1: arbeidsmiddelen met een CE-markering (zie hoofdstuk 1.2.1)
    Bijvoorbeeld: printer, beamer, fotokopieerapparaat, tv
  • Instructie B3: herhalingsbestellingen van arbeidsmiddelen (zie hoofdstuk 1.2.3)

Geen verplichting, maar wel zekerheid

Onderwijsinstellingen zijn niet verplicht om de handleiding en de bijbehorende instructies te gebruiken. Wie de beschreven procedures nauwgezet naleeft, is er echter zeker van conform de toepasselijke welzijnsreglementering te handelen.

Naar boven

Contact
Anthony Kets
Anthony Kets
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België