Schoolsoftwareleveranciers: evaluatie van je software voor Edison of Discimus

Doel: veilig doorsturen van structureel en inhoudelijk juiste gegevens

Wil je dat jouw schoolsoftwarepakket elektronisch kan communiceren met het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) over de personeelsadministratie en de lerendenadministratie? Dan moet het voldoen aan een aantal technische en inhoudelijke eisen.

De uitgewisselde informatie is de basis om het salaris van het onderwijspersoneel en de werkingstoelage van de onderwijsinstellingen te berekenen. Het is dus erg belangrijk dat je pakket in staat is om de gegevens structureel en inhoudelijk correct én veilig door te sturen.

Daarom evalueert AGODI de softwarepakketten die elektronische informatie naar AGODI willen verzenden. 

Naar boven

Stap 1: technische evaluatie

Het schoolsoftwarepakket moet in staat zijn om via webservices te communiceren met AGODI:

  • Via de Edison-webservices voor personeelsadministratie
  • Via de Discimus-webservices voor lerendenadminstratie

De technische documentatie van de webservices staat op een beveiligd portaal. De elektronische communicatie is beveiligd met een certificaat. Voor beide types webservices bestaat een testomgeving.

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar het Contactpunt Discimus voor softwareleveranciers en vraag de volgende zaken aan:

  • Toegang tot de technische documentatie, zodat je de software kan programmeren
  • Het certificaat: eens je een certificaat hebt, kan je via een koppeling aan een school je software uittesten voor uitwisseling van gegevens over personeel of lerenden.

Naar boven

Stap 2: inhoudelijke evaluatie

Personeelsadministratie: zendtoelating voor Edison

Om voor personeel zendingen te mogen doen, moet je aan de hand van een evaluatie-scenario de zendtoelating aanvragen voor Edison.

De evaluatie voor personeelsadministratie bestaat uit het correct doorsturen van een scenario met ongeveer 50 fictieve gebeurtenissen. Die weerspiegelen een aantal veel voorkomende situaties in een school of een andere onderwijsinstelling voor een 15-tal personeelsleden: opdrachten, dienstonderbrekingen, personalia …

Je krijgt een zendtoelating per onderwijsniveau: basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs … Voor elk onderwijsniveau bestaat een specifiek scenario.

Informatie over de structuur van de informatie, de codetabellen (vakken, ambten, dienstonderbrekingen,…), de toegelaten combinaties … staat op AGODI - Download personeel.

Voor meer details: contacteer de Edison-helpdesk.

Leerlingenadministratie: voor Discimus en enkele leerlingenzendingen secundair onderwijs via Edison

Voor de leerlingenadministratie zijn er geen evaluatiescenario’s. AGODI volgt je eerste zendingen nauw op en evalueert ze. De evaluatie houdt rekening met: 

  • Het soort informatie dat je schoolsoftwarepakket wil uitwisselen (inschrijvingen, aan- en afwezigheden, studiebewijzen …) 
  • De rechten van je schoolsoftwarepakket: alleen informatie lezen of ook schrijven en wijzigen

De codetabellen voor de lerendenadministratie (administratieve groepen, vestigingsplaatsen …) vind je op AGODI - Download lerenden.

Voor meer informatie: contacteer het Contactpunt Discimus voor softwareleveranciers.

Naar boven