Wat kost naar school gaan?

Volgens de grondwet is de toegang tot het onderwijs gratis tot het einde van de leerplicht. Dat betekent dat je je kind gratis kan inschrijven in een school van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Verder is de regeling anders in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs.

Schoolkosten in het kleuter- en lager onderwijs

Gratis in het basisonderwijs: inschrijven en de materialen en activiteiten die noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Andere zaken kunnen betalend zijn. Daarvoor bestaan regels.

Lijst met gratis materiaal

De overheid heeft een lijst opgemaakt met materialen die de kleuter- en lagere scholen gratis ter beschikking moeten stellen van de leerlingen.

Zwemmen: gratis tijdens 1 schooljaar

Elke leerling in het lager onderwijs heeft recht op 1 schooljaar gratis zwemmen.

Schoolkosten in het secundair onderwijs

Je kind inschrijven in het secundair onderwijs is volledig gratis. Maar de school kan wel een bijdrage vragen voor didactisch materiaal, activiteiten en diensten.