Onderwijsbeleid en -vernieuwing

Beleidsnota's, beleidsbrieven en beleidsvoorbereidende rapporten van Onderwijs en Vorming.

Beleidsnota en beleidsbrief

Conceptnota's

Beleid in voorbereiding

Arbeidsmarktrapport

Onderwijsdecreten: parlementaire documenten

  • Decretenbundels: Raadpleeg de verschillende parlementaire documenten voorafgaand aan een onderwijsdecreet én de uiteindelijk goedgekeurde tekst.

 

 

Cover beleidsnota Onderwjis 2015-2019