Goede praktijkvoorbeelden voor EHBO op school

Goede praktijk EHBO opleidingen/materiaal

Train the Trainer-opleidingen van het Rode Kruis

Je leert hoe je les over eerste hulp kan geven aan leerlingen. Het Rode Kruis organiseert de opleidingen Eerste hulp voor:

 • Het (buitengewoon) lager onderwijs:
  • Leerkrachten 
  • Docenten lerarenopleiding 
 • Het secundair onderwijs (tweede en derde graad)
  • Leerkrachten 
  • Docenten lerarenopleiding 

Lees meer over de opleiding Train the Trainer en schrijf je online in op de website van het Rode Kruis:

Naar boven

CPR-pakket voor secundaire scholen uit regio Turnhout door Thomas More

De hogeschool Thomas More Kempen en haar partnerorganisatie HIVSET bieden de secundaire scholen uit de regio Turnhout een gratis CPR-pakket. Dat pakket bestaat uit:

 • Een korte voorstelling van de 2 instellingen en hun opleidingen in de gezondheidszorg (15 minuten)
 • Een theoretisch CPR-gedeelte (55 minuten)
 • Een praktisch CPR-gedeelte en een demonstratie van het gebruik van een AED-toestel (70 minuten, maximum 15 studenten per groepje)

De lessen vinden plaats op de campus in Turnhout of op de school zelf en richten zich vooral op leerlingen van de 3de graad aso, tso en bso. Na afloop van de lessen krijgen alle deelnemers een attest van deelname.

Inschrijven

Ligt jouw school in de regio Turnhout en wil je je leerlingen laten kennismaken met het CPR-pakket? Schrijf dan online in.

Naar boven

CPR- en AED-trainingen voor 3de graad secundair door Thomas More

De hogeschool Thomas More Kempen biedt leerlingen uit de 3de graad van het secundair onderwijs gratis CPR- en AED-trainingen aan. De trainingen vinden plaats op de campus in Lier in groepen van maximum 35 leerlingen.

 • De leerlingen mogen gebruikmaken van reanimatiepoppen met feedbackapparatuur.
 • Elke leerling ontvangt een steekkaart met de verschillende stappen van een reanimatie.
 • Studenten uit de bachelor Verpleegkunde (fase 3) geven de trainingen onder leiding van vakdocenten.
 • Duurtijd: 3 uur (theorie en praktijk).

Inschrijven

Wil je met je leerlingen deelnemen aan de reanimatietrainingen, schrijf je school dan in via cpr.gzl.kempen@thomasmore.be (contactpersoon: Rob Van Eyken). 

Meer informatie vind je op de website van Thomas More Campus Lier.

Naar boven

Opleiding eerste hulp en reanimatie door de vakgroep Verpleegkunde HoGent

De vakgroep Verpleegkunde van de HoGent biedt opleidingen eerste hulp en reanimatie aan op maat van je leerlingen. De opleidingen:

 • Duren 2 uur, een halve dag of een volledige dag
 • Vinden plaats in kleine groepen
 • Maken gebruik van interactieve presentaties met didactisch materiaal zoals foto’s, filmmateriaal, verbandmateriaal, verzorgingsmateriaal en fantomen

Elke deelnemende leerling ontvangt een cursus met alle presentaties en een bijscholingsattest.

Meer informatie krijg je via de website of via karel.traen@hogent.be.

Naar boven

Cursus reanimatie en het gebruik van een hartstarter (het AED-toestel) georganiseerd door de oudervereniging

In basisschool De Klinker in Schoonaarde organiseerde de oudervereniging een cursus over reanimatie en het gebruik van het AED-toestel voor de 3de graad van het lager onderwijs. Lesgevers van het Rode Kruis gaven de cursus. De oudervereniging droeg alle kosten.

In de voormiddag volgde het 5de leerjaar de cursus, in de namiddag het 6de leerjaar. Samen namen ze aan het einde van de dag deel aan een praktische proef. Alle leerlingen waren geslaagd en kregen een attest van minister Crevits.

Bekijk de reportage van Ketnet en doe inspiratie op.

Naar boven

Begeleiding bij aankoop en onderhoud van een hartstarter (het AED-toestel)

 • De vzw Heartsaver helpt scholen bij de aankoop en het onderhoud van een 'hartstarter' (het AED-toestel).
 • Meer informatie over dit aanbod vind je op de website van de vzw Heartsaver.

Naar boven

Goede praktijk EHBO leermethode

Apps

Je school kan apps gebruiken om te werken rond EHBO. Dat biedt een aantal voordelen:

 • Apps spreken leerlingen aan op hun maat.
 • De aankoop van oefenmateriaal en boeken valt weg.
 • Veel apps zijn gratis.
 • Apps bevatten instructiefilmpjes die leerlingen meer duidelijk maken dan enkele prenten in een boek.
 • De apps staan leerlingen ook bij in een levensechte situatie buiten de lessen, zodat ze goed weten wat ze moeten doen.

Werk je enkel met apps, dan zal dat de drempel om over te gaan tot reanimatie niet verlagen. Het is van belang om apps te blijven combineren met het oefenen van vaardigheden.

Naar boven

Een adembenemende picknick

‘Een adembenemende picknick’ is een verhaal dat kinderen tussen 6 en 10 jaar spelenderwijs leert hoe ze met enkele eenvoudige handelingen een mensenleven kunnen redden. De app toont kinderen verschillende situaties en vertelt hen wat ze dan kunnen doen. Via een beeldverhaal leren ze zo onder meer de heimlichgreep en reanimatietechnieken.

De uitgangspunten van ‘Een adembenemende picknick’:

 • Bij een hartstilstand en luchtwegobstructie kan je helpen. Moet je helpen.
 • Iedereen kan een mensenleven redden: je moet het alleen leren. Liefst zo snel mogelijk en spelenderwijs.

De app is een realisatie van de Italiaanse Reanimatieraad (IRC) binnen het project Kids save lives. Kids save lives verspreidt met de steun van de Wereldgezondheidsorganisatie basiskennis over eerste hulp in scholen en onder kinderen. De Belgische Reanimatieraad (BRC) vertaalde de app in het Nederlands met de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Je kan de app gratis downloaden in de iTunes Store (IPhone - IPad) en via Google Play.

StartnHart

De universiteit van Leuven ontwierp StartnHart. Dat is een app om via een tablet of smartphone levensreddende handelingen aan te leren. De leermethode die daarbij ontwikkeld werd, is toepasbaar in een lesuurblok van 50 minuten.

Hoe werkt de app?

 • Leerlingen werken per 2 samen aan 1 reanimatiepop (‘partnerleren’). Via de app kunnen ze zowel de volledige procedure als de afzonderlijke stappen van de reanimatie bekijken. De leerlingen kunnen elke stap terugspoelen en herbekijken.
 • De ene leerling (uitvoerder) voert de reanimatie uit. De andere leerling (helper) observeert de prestaties en vergelijkt ze met de instructies in de app. Het leermoment duurt 20 minuten, waarbij de leerlingen om de 5 minuten wisselen van rol.
 • Nadien evalueren de leerlingen elkaar (2 keer 5 minuten): de ene leerling reanimeert, terwijl de andere leerling evalueert door aan te vinken welke stappen al dan niet correct werden uitgevoerd.
 • De leraar demonstreert en definieert de taken van de helper en de uitvoerder, en ondersteunt de helper tijdens de oefentijd.

De opleidingen Geneeskunde, Farmaceutische wetenschappen, Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, de specifieke lerarenopleiding en de opleiding Hoger Redder gebruiken de app al.

Jij en je leerlingen kunnen de app gratis downloaden in de iTunes Store en via Google Play.

Heb je nog vragen? Mail naar peter.iserbyt@faber.kuleuven.be.

Naar boven

Game

 • Het proefproject Play it safe ontwikkelt een game waarmee leerlingen en leerkrachten reanimatie kunnen leren en inoefenen. 
 • Meer informatie over dit proefproject vind je op de website van Play it safe.

Naar boven