Doorlichtingsverslagen

De onderwijsinspectie controleert de erkende scholen en centra in Vlaanderen en in Brussel. Zij rapporteert daarover in doorlichtings- en andere verslagen.

Een doorlichtingsverslag is in de eerste plaats een advies voor de minister van Onderwijs. Het start met een samenvatting voor ouders, leerlingen en cursisten.