Zorgkrediet voor personeel van hogescholen

Wat is het?

Met zorgkrediet onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van één van de volgende motieven:

 • Zorg voor een kind tot en met 12 jaar
 • Zorg voor een kind met een handicap
 • Bijstand of zorgverlening aan een zwaar ziek gezins- of familielid
 • Palliatieve zorg
 • Volgen van een opleiding

Meer details over de motieven vind je op de website Vlaams zorgkrediet

Recht of gunst?

Het zorgkrediet is een recht. Als je de vastgelegde aanvraagprocedure correct volgde, kan je werkgever de gevraagde begindatum van het zorgkrediet niet uitstellen.

Naar boven

Voorwaarden

Wie mag het nemen?

Alle personeelscategorieën, van alle netten, onderwijsniveaus en onderwijsvormen kunnen zorgkrediet nemen. Je vraag moet wel voldoen aan een van de 5 motieven.

Eén uitzondering: er is geen zorgkrediet mogelijk voor contractuele personeelsleden met recht op tijdskrediet.

Werk je bij meerdere werkgevers waar het zorgkrediet van toepassing is (Vlaamse overheid, provincies, gemeenten, steden, openbare instellingen), dan tellen al je opdrachten mee om je recht op zorgkrediet te bepalen.

Als je geen recht hebt op een onderbrekingsuitkering, kan je ook geen zorgkrediet opnemen.

In welk volume kan je het nemen?

 • Voltijds: je onderbreekt je arbeidsprestaties volledig.
 • Halftijds: je vermindert je arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (50%).
 • Met 1/5: je vermindert je voltijdse arbeidsprestatie tot 4/5 (80%). Dat kan alleen als je minstens een voltijdse opdracht hebt.   

Per aanvraag kan het volume wijzigen. Je kan bijvoorbeeld van 1 oktober tot en met 31 december halftijds zorgkrediet opnemen, en van 1 januari tot en met 31 mei zorgkrediet met 1/5.  

Let op: als je een halftijds of 1/5-zorgkrediet aanvraagt, tellen naast je opdracht in het onderwijs ook je opdrachten mee bij de Vlaamse overheid, lokale overheden en openbare instellingen. Voor al je opdrachten samen mag je dus niet meer dan 50% (halftijds zorgkrediet) of 80% (1/5 zorgkrediet) werken.

Naar boven

Begin - duur - einde

Begin

Zorgkrediet hoeft niet te starten aan het begin van de maand, maar je neemt het wel in volledige maanden op.

Bij zorgkrediet voor een opleiding moet de begindatum van het zorgkrediet overeenkomen met de begindatum van de opleiding. Ook de einddatum van het zorgkrediet kan niet na de einddatum van de opleiding vallen. In dat geval kan je afwijken van een aanvraag in volledige maanden.

Zorgkrediet voor bijstand en zorgverlening en voor palliatieve zorgen kan altijd ingaan op de 1ste dag van de week nadat je je zorgkrediet aanvroeg. De hogeschool kan een vroegere ingangsdatum toestaan.

Je hogeschool kan voor het zorgkrediet voor de zorg voor een kind, voor een kind met een handicap, of voor een opleiding zelf bepalen hoeveel tijd er minimaal moet zitten tussen je aanvraag en de begindatum.

Contacteer je personeelsdienst als je vragen hebt.

Duur

Je hebt, te rekenen vanaf 2 september 2016, over je hele loopbaan recht op:

 • 18 maanden voltijds zorgkrediet, of
 • 36 maanden halftijds zorgkrediet, of
 • 90 maanden zorgkrediet met 1/5

1 maand voltijds = 2 maanden halftijds = 5 maanden 1/5.

Periodes van zorgkrediet die je opnam in andere sectoren dan het onderwijs tellen ook mee voor de maximumduur.

Je kan het zorgkrediet aanvragen:

 • Voor minimaal 3 en maximaal 12 volledige maanden
 • Bij palliatieve zorgen: voor minimaal 1 en maximaal 3 volledige maanden

Als je minder dan 3 maanden zorgkrediet over hebt, verandert de minimumduur in 1 maand.

Einde

 • Je zorgkrediet eindigt na de aangevraagde periode.
 • Als je een tijdelijk personeelslid bent, eindigt het zorgkrediet ook als je opdracht eindigt.
 • Je zorgkrediet eindigt als je met pensioen gaat.

Voortijdige beëindiging

Je kan het zorgkrediet zelf vervroegd beëindigen. In dat geval geldt een begonnen maand als een volledige maand. Bijvoorbeeld: je zorgkrediet loopt tot 1 maart en je wil het vervroegd beëindigen op 15 februari. In dat geval gaat toch de volledige maand februari van je zorgkrediet af.

Het Departement Werk en Sociale Economie kan je onderbrekingsuitkering vervroegd beëindigen als je je niet aan de cumulatievoorwaarden houdt. In dat geval vervalt ook je recht op zorgkrediet.

Overlijden van de persoon voor wie je zorgt

Overlijdt de persoon voor wie je zorgt, dan kan je het zorgkrediet verder opnemen zoals je had aangevraagd, tot maximaal 6 maanden na de dag van het overlijden. Je behoudt daarbij de onderbrekingsuitkering.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je ontvangt geen salaris voor het volume waarvoor je zorgkrediet opneemt.

Je hebt wel recht op een onderbrekingsuitkering.

Anciënniteit

Het zorgkrediet telt mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Je mag zorgkrediet cumuleren met:

 • Een overlevingspensioen, voor de duur van maximaal 12 maanden, of een overgangsuitkering
 • Een zelfstandige activiteit
  • Die je al minstens 3 maanden uitoefende voor de start van het zorgkrediet
  • Voor maximaal 12 maanden
  • Alleen als je voltijds zorgkrediet opneemt
 • Een activiteit als loontrekkende in de privésector of bij de federale overheid
  • Die je al minstens 3 maanden uitoefende voor de start van het zorgkrediet, samen met je opdracht in het onderwijs
  • Die je niet uitbreidt tijdens de periode van je zorgkrediet

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van zorgkrediet op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe en wanneer aanvragen?

Een zorgkrediet vraag je aan in 2 stappen:

 • Je vraagt je periode zorgkrediet aan bij je hogeschool. Contacteer daarvoor je personeelsdienst. Je hogeschool legt de aanvraagprocedure vast in een reglement.
 • Je vraagt je onderbrekingsuitkering online aan aan bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid

Meer informatie: Aanvraag Vlaams zorgkrediet en behandeling dossier

Let op: je moet elke wijziging in je situatie (waaronder je opdrachtpercentage) melden aan het Departement Werk en Sociale Economie.

Je kan nog zorgkrediet opnemen of aanvragen na je eerst mogelijke pensioengerechtigde datum (P-datum). Je zorgkrediet eindigt in dat geval als je met pensioen gaat.

Naar boven

Vragen?

Vind antwoorden en contactinformatie:
Vlaams zorgkrediet

Je kan ook terecht bij de personeelsdienst van je hogeschool.


Extra informatie

Verwante pagina

Website

Regelgeving

Contact

Naar boven