Ziekteverlof van je tijdelijk hogeschoolpersoneel

Wat is het?

 • Hoe is het betaald ziekteverlof geregeld voor je tijdelijk onderwijzend personeel? En voor je tijdelijk administratief en technisch personeel?
 • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
 • Aanvraagprocedure voor je personeel

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor personeel:
betaald ziekteverlof voor tijdelijke personeelsleden.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Bereken of je personeelslid nog recht heeft op bezoldigd ziekteverlof

Vind de berekeningswijze op de pagina voor hogeschoolpersoneel:
betaald ziekteverlof voor tijdelijke personeelsleden.

Om het ziekteverlof van je tijdelijk onderwijzend personeel te berekenen, kan je het berekeningsprogramma gebruiken. 
 

Meld aan het ministerie

Meld het ziekteverlof elektronisch, met begin- en einddatum. Gebruik de volgende dienstonderbrekingscodes:

 • Heeft je personeelslid nog recht op bezoldigd ziekteverlof? Meld dan de ziekte als bezoldigd ziekteverlof. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • RL-2 met DO 130 (=instellingsgebonden)
  • RL-12 met DO 133 (=opdrachtgebonden)
 • Heeft je personeelslid geen recht meer op bezoldigd ziekteverlof en valt hij dus ten laste van de mutualiteit? Meld dan de ziekte als onbezoldigd ziekteverlof. Ook daarvoor zijn er 2 mogelijkheden:
  • RL-2 met DO 131 (= instellingsgebonden)
  • RL-12 met DO 134 (= opdrachtgebonden)

Beslist de arts van de mutualiteit dat een personeelslid in onbezoldigd ziekteverlof zijn opdracht deeltijds mag hervatten, gebruik dan DO 225 voor het volume dat het personeelslid nog ten laste van de mutualiteit blijft. Je personeelslid ontvangt dan opnieuw een salaris voor het gedeelte van de opdracht dat hij hervat.

Vind meer informatie:  

Naar boven