Ziekte en ongeval van je personeel

Welke stappen onderneem je als een personeelslid zich ziek meldt?

Wat doe je als een personeelslid verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen aanvraagt?

Aangepaste richtlijnen door corona

Vind de meeste actuele richtlijnen op de webpagina’s over corona:

Welke stappen onderneem je als een personeelslid meldt dat hij een beroepsziekte heeft?

Welke stappen onderneem je als een personeelslid een arbeidsongeval meldt?

Wat als een personeelslid niet kan werken door een ongeval buiten dienstverband veroorzaakt door een derde?

Verlof voor je personeelsleden als een besmettelijke ziekte is vastgesteld bij een personeelslid, bij een leerling of bij hun huisgenoten.