Ziekte en ongeval van je hogeschoolpersoneel

Welke stappen onderneem je als een benoemd personeelslid in je hogeschool verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvraagt?

Tijdelijke personeelsleden die geen recht meer hebben op bezoldigd ziekteverlof, en ten laste van het ziekenfonds vallen, kunnen van de adviserend arts van het ziekenfonds de toestemming krijgen om het werk deeltijds te hervatten.

Welke stappen onderneem je als een personeelslid een arbeidsongeval meldt?

Wat als een personeelslid van je hogeschool niet kan werken door een ongeval buiten dienstverband veroorzaakt door een derde?

Welke stappen onderneem je als een personeelslid meldt dat hij een beroepsziekte heeft?