Weigering van inschrijving

De academie kan je inschrijving weigeren als:

  • Je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (de dag dat je aan de opleiding begint)
  • De capaciteit van de opleiding overschreden werd omdat er al teveel leerlingen voor ingeschreven zijn. In dat geval kan je je op de wachtlijst plaatsen.
  • Je definitief werd uitgesloten tijdens het lopende, het vorige, of daaraan voorafgaande schooljaar (dus gedurende 3 schooljaren)
  • Je je wil inschrijven voor een andere opleiding van hetzelfde domein (bijvoorbeeld een 2de muziekinstrument) als er al te veel leerlingen voor die opleiding zijn
  • Je je wil inschrijven voor dezelfde opleiding:
    • Waarvoor je al bent ingeschreven in dezelfde of een andere academie
    • Waarvoor je al bent afgestudeerd

Er zijn geen andere redenen om je inschrijving te weigeren.

Na een weigering van je inschrijving krijg je binnen de 10 werkdagen een bericht van het weigerende schoolbestuur via post of e-mail. Als leerling of ouder kan je vragen om toelichting te krijgen van het schoolbestuur over de beslissing.

Naar boven


Extra informatie 

Verwante pagina's 

Naar boven