Wat kost naar school gaan in het kleuter- en lager onderwijs?

Gratis in het basisonderwijs: inschrijven en materialen en activiteiten nodig voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Voor andere zaken bestaan de maximumfactuur en de bijdrageregeling.

De overheid heeft een lijst opgemaakt met materialen die de kleuter- en lagere scholen gratis ter beschikking moeten stellen aan de leerlingen.