Wat kan ik (van) je leren?

Studiedag Brussel, 9 juni 2015

Programma en presentaties

9.30

Verwelkoming door de dagvoorzitter

Hilde Lesage
9.45

Voorstelling project "Komen Leren"

Hans Vanderspikken (Klasse)
10.00 pdf bestandWat zijn voorwaarden voor professionele ontwikkeling? (20.63 MB) 
 YouTube: School kills creativity,  Ken robinson
Francesca Caena
11.00 Workshopronde 1  
  pdf bestandWorkshop 1: Vakdidactische leergemeenschappen, een antwoord op de professionaliseringsbehoeften van leraren secundair onderwijs? (534 kB) Wouter Schelfhout (UA & Onderwijsinspectie)
  pdf bestandWorkshop 2: Samen op stage? Samenwerkend leren in de lerarenopleiding dankzij team teaching (542 kB) Marlies Baeten (UA) en Mathea Simons (UA)
  Workshop 4: Het buitengewoon onderwijs kan het gewoon onderwijs versterken Joke Langmans (psychologe, Scholengemeenschap Boom-Bornem-Puurs, BuSo Sint-Jan Berchmansinstituut Puurs)
  pdf bestandWorkshop 5: GOVA-onderwijs, professionalisering en samenwerkingen voor beter leerprestaties (987 kB) Peter Van Hove (Basisschool GO! Denderleeuw)
  pdf bestandWorkshop 6: Het leven zoals het is: collegiale visitatie (1.87 MB)
Een 4-tal scholen die leren van en met elkaar: leidinggevenden, coördinatoren, leraren, leerlingen én externen
Marieke Van Nieuwenhuyze en Heidi Verlinden (POV) 
13.30 pdf bestandDe Vlaamse resultaten van TALIS 2013 inzake professionalisering en samenwerkend leren (1.91 MB) Jan Vanhoof (UA) 
14.30 Workshopronde 2  
  pdf bestandWorkshop 1: Lerende netwerken: wie zijn ze? wat doen ze? wat drijft hen? … op hun weg naar professionalisering (1.4 MB) Karine De Gendt (POV) en Marieke Van Nieuwenhuyze (POV)
  Workshop 2: Professionele samenwerking en uitwisseling tussen leraren: welke kenmerken van school, schoolleider en leraren spelen een rol? Jan Van Hoof (UA) 
  pdf bestandWorkshop 3: De scholengemeenschap: vrije ruimte voor reflectie, inspiratie en constructie (2.26 MB) Marc Maertens en Jimmy De Wandel (CODICO Vzw – Coördinatieraad van Directeur-coördinatoren GO!) 
  pdf bestandWorkshop 4: Een praktijkvoorbeeld. (3.39 MB)Vanuit een Centrum voor Competentie en Innovatie binnen een scholengemeenschap de samenwerking met het werkveld stimuleren en zo de kwaliteit van het onderwijsproces verbeteren.  Franky Hungenaert, Ingrid Cruysberghs en Jos Coolen (Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik-Kinrooi)
  Workshop 5: Co-teachen – Hoe meer handen in één groep het verschil maken! Laethitia Lagast (Buitengewoon Onderwijs De Schuit Blankenberge)
  pdf bestandWorkshop 6: TALIS 2013: Leraren, schoolleiders en hun professionalisering (1.18 MB) Prof. Dr. Peter Van Petegem (UA), prof. Dr. Jan Vanhoof (UA) en Alexia Deneire (UA)
16.00 Afsluitende reflecties Patrick Poelmans (adjunct-kabinetschef van mevrouw Hilde Crevits, Minister van Onderwijs)


Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's