Wat is onthaalonderwijs?

Voor anderstalige nieuwkomers

De doelstellingen van het onthaalonderwijs zijn:

  • Nederlands leren aan anderstalige nieuwkomers
  • Hen integreren in de klaspraktijk en in de samenleving
  • In het secundair onderwijs: hen voorbereiden op verdere studies in het secundair onderwijs of op andere opleidingen of vormingen
  • In het deeltijds beroepssecundair onderwijs: hen voorbereiden op een opleiding leren en werken

Naar boven

In het basisonderwijs

Elke anderstalige nieuwkomer heeft recht op ondersteuning om Nederlands te leren en om te integreren in de klas.

Vanaf een bepaald aantal anderstalige nieuwkomers kan een school extra middelen van het ministerie krijgen om onthaalonderwijs te organiseren.

Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs omvat 1 of 2 onthaaljaren en eventueel een vervolgjaar (voor ‘gewezen anderstalige nieuwkomers’).

De scholen hebben een grote autonomie voor de organisatie van het onthaalonderwijs. Zij kunnen:

  • De anderstalige nieuwkomers opnemen in een bestaande klas
  • Een aparte leerlingengroep met anderstalige nieuwkomers maken
  • Beide mogelijkheden combineren
  • In het lager onderwijs: een taalbad organiseren voor de anderstalige nieuwkomers, eventueel samen met andere anderstalige leerlingen

Naar boven

In het voltijds gewoon secundair onderwijs

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers bestaat in het voltijds gewoon secundair onderwijs uit een onthaaljaar en uit begeleiding in het vervolgonderwijs.

Onthaaljaar

Het onthaaljaar wordt ook onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) genoemd. Het leerprogramma is daar sterk gericht op Nederlands aanleren en op integratie en inburgering. Doel is dat de leerlingen na het onthaaljaar met succes kunnen starten in de studierichting en de onderwijsvorm die aansluit bij hun interesses en capaciteiten.

Om een onthaaljaar te kunnen volgen, moet je in principe voldoen aan alle voorwaarden (zie Wie zijn anderstalige nieuwkomers?).  De klassenraad is bevoegd om afwijkingen toe te staan van de voorwaarden voor de leeftijd, verblijfsduur en schoolloopbaan.

Als je het onthaaljaar voltooit (tijdens of na het schooljaar dat je het onthaaljaar start, of tijdens of na het daaropvolgende schooljaar), ontvang je een attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar.
Heb je het attest gehaald én minstens 9 maanden onthaalonderwijs gevolgd (tijdens 1 of 2 schooljaren, juli en augustus niet meegerekend), dan ben je vrijgesteld van een inburgeringstraject (Vlaanderen.be).

De klassenraad geeft je ook advies voor je verdere studies: in het secundair onderwijs, in het volwassenenonderwijs of in een andere opleiding of vorming.

Begeleiding in het gewone onderwijs

Na het onthaaljaar zal de vervolgschoolcoach je in je verdere studies in het secundair onderwijs ondersteunen, begeleiden en opvolgen. De vervolgschoolcoach kan ook je leerkrachten in de vervolgschool begeleiden.

Naar boven

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Het deeltijds secundair onderwijs bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt door een combinatie van leren en werken. In een centrum voor deeltijds onderwijs volg je als anderstalige nieuwkomer, net als de andere jongeren, een individueel leertraject. Tijdens het onthaalonderwijs is jouw leertraject gericht op taalvaardigheid, inburgering en zelfredzaamheid en word je voorbereid op een opleiding leren en werken.

Om het onthaalonderwijs te kunnen volgen, moet je in principe voldoen aan alle voorwaarden voor anderstalige nieuwkomer. De klassenraad is bevoegd om afwijkingen toe te staan van de voorwaarden voor de leeftijd, verblijfsduur en schoolloopbaan.

Meer over het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Website

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België