Vroegtijdig schoolverlaten

Wat is het? Welke kenmerken van ouders, leerlingen, school en onderwijssysteem spelen een rol?

Vlaamse cijfers en situering van Vlaamse en Belgische cijfers binnen Europa

Met het actieplan Samen tegen schooluitval wil Vlaanderen het aantal vroegtijdige schoolverlaters verlagen. 6 netwerken zijn actief samen met lokale partners.

NEET-jongeren zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar die geen opleiding, onderwijs of vorming volgen en niet aan het werk zijn. Welke NEET-profielen zijn er en wat kenmerkt deze jongeren?