Vroegtijdig schoolverlaten

Wat is het? Welke kenmerken van ouders, leerlingen, school en onderwijssysteem spelen een rol?

Vlaamse cijfers en situering van Vlaamse en Belgische cijfers binnen Europa

Met het actieplan Samen tegen schooluitval wil Vlaanderen het aantal vroegtijdige schoolverlaters verlagen. 6 netwerken zijn actief samen met lokale partners.

NEET-jongeren zijn tussen 15 en 24 jaar en genieten geen hulp en ondersteuning bij onderwijs, welzijn en werk en zijn heel kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Welke types zijn er en wat zijn de kenmerken?